Fotografia opublikowana w 1904 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 21, s. 407.