Ilustracja z książki Władysława Smoleńskiego "Jan Henryk Dąbrowski" wydanej w 1918 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.