Litografia według wzoru Jana Ligbera opublikowana w 1834 roku w czasopiśmie "Przyjaciel Ludu",  nr 23 s. 184.