Miedzioryt punktowany opublikowany w pracy A.S. Naruszewicza "Historia narodu polskiego od początku Chrześcijaństwa [...]" T. 6, wydanej w Warszawie w 1803 roku.