Litografia barwna według wzoru Antoniego Gramatyka, wydana w Wieniu  przez zakład S. Czeigera.