Obraz anonimowego malarza namalowany przed 1818 rokiem.  

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (Mathiasrex).