Grafika z 1807 roku. Znajduje się w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.