Książka wydana w 1918 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.