Pomnik stoi u zbiegu ulic Zamoyskiego i Chałubińskiego w Zakopanem.  

Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana w lutym 2017 roku.