Fotografia wykonana w Kielcach w latach 1918-1934.