Fotografia opublikowana w 1929 roku w "Zaraniu Śląskim”, z. 2, s. 75.