Fotografia opublikowna w książce J. Kubisza "Pamiętnik starego nauczyciela", wydanej w Cieszynie w  1928 r. (s. 273)