Ilustracja z książki Kazimierza Przerwy Tetmajera "Bajeczny świat Tatr : z illustracyami",  wydanej w 1906 roku w Warszawie przez firmę S. Orgelbranda Synowie.