Fotografia zrobiona w czasie meczu lekkoatletycznego Warszawianka - Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Orzeł w Warszawie w lipcu 1937 roku.