Kusociński (w płaszczu skórzanym) po zdaniu egzaminu na prawo jazdy stoi w towarzystwie członków komisji egzaminacyjnej.

Fotografia wykonana 21 września 1932 roku.