Fotografia z 1932 roku wykonana przez Leona Jarumskiego.