Fotografia wykonana przed 1969 rokiem.  Skan  z książki Jerzego Stempowskiego "Listy z ziemi Berneńskiej" wydanej w Londynie w 1074 roku. 

Żróło kopii cyfrowej: Wikimedia Copmmons.