Obraz olejny namalowany około 1875 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.