Rycina opublikowana w 1885 r. w piśmie „Kłosy”, nr 1049, s. 81.