Józef Oczapowski, fotografia portretowa (fot. Jan Mieczkowski,  ok. 1875)