Rycina opublikowana w 1860 roku w czasopiśmie "Tygodnik Ilustrowany", t. 1, nr 25, s. 213, udostępniona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.