Rycina opublikowana w 1861 roku w czasopiśmie "Tygodnik Ilustrowany", t. 3, nr 90, s. 221, udostępniona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.