Fotografia zamieszczona w książce M. Gembarzewskiego "Muzyk spośród ludu. Wspomnienie o Józefie Pomarańskim.",  wydanej w Zamościu w 1937 roku.