Józef Xiążę Lubomirski Kaszt. Kijowski, Jenerał W. Pol. - portret (autor: Andreas Geiger)