Fotografia owalnej plakiety portretowej wykonana po 1865 roku.