Składanie życzeń jubilatowi w jego gabinecie. Widoczni od prawej: Jan Stankiewicz, Marian Dąbrowski, Ferdynand Zweing, Jadwiga Zbrożek, Jan Lankau, Kornreich, Józef Flach, dyr. Kazimierz Dobija.