Fragment z posiedzenia seniorów zorganizowanego z okazji zjazdu jubileuszowego, na którym przystąpiono do organizacji Towarzystwa Przyjaciół Chóru Akademickiego. Widoczni m.in. generał Józef Daniec, senior-dyrygent chóru akademickiego Harasowski, przewodniczący komitetu jubileuszowego Stanisław Rowiński (siedzi 6. z prawej).