Uroczysty obiad. Pod ścianą z popiersiem Józefa Piłsudskiego widoczni m.in. generałowie: Aleksander Osiński (x), Andrzej Galica (1), Wacław Wieczorkiewicz (2), Aleksander Narbut-Łuczyński (3), Walerian Czuma (4), starosta Edmund Prezentkiewicz (5), burmistrz Stanisław Sierankiewicz (6).

Fotografia wykonana przez zakład "Sztuka" z Jarosławia.