Na fotografii w trzecim rzędzie od lewej: Kazimierz Kelles-Krauz, Maria Kelles-Krauzowa, Zofia i Bolesław Motz.