Julian Klaczko, "Szkice i rozprawy literackie" (strona tytułowa)