"Kalendarz polski y ruski na rok Panski 1757, po przybyszowym i przestępnym pierwszy [...]"
dedykowany "Antoniemu Barnabie [...] Iabłonowskiemu [...], buskiemu, międzyrzeckiemu, swiedzkiemu etc. staroscie [...]"