Fotografia z publikacji "1877-1902. Pamiętnik Jubileuszowy wydany przez osobny komitet wybrany z łona Towarzystwa Politechnicznego pod redakcyą Edmunda Bronisława Grzębskiego", Lwów 1902, s. 10.