Fotografia upublikowana w 1934 roku w czasopiśmie "Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej", T. 12, s. 155.