Fotografia zamieszczona w 1935 roku w publikacji "Związek Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 1934", s.1.