Fotografia sytuacyjna (w stroju szermierczym wykonana w Paryżu w latach 1922-1932.