Fotografia zamieszczona w jubileuszowym wydaniu "Przeglądu Weterynaryjnego",  opublikowanym we Lwowie w 1936 roku (między s. 82 a 83).