Kazimierz Panek "Mikroby oraz chemizm kiśnienia barszczu" (strona tytułowa)