Kazimierz Panek "O biologicznym sposobie oczyszczania wód ściekowych z szczególnem uwzględnieniem urządzenia w sanatoryum piersiowo chorych w Zakopanem" (strona tytułowa)