Karta pocztowa z ok. 1930 roku wydana przez Salon Malarzy Polskich, udostępniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.