Na fotografii pocztówkowej widoczni w I rzędzie do lewej: Maurycy Zamoyski, Roman Dmowski, Erazm Piltz. W II rzędzie stoją: Stanisław Kozicki, Jan Rozwadowski, Konstanty Skirmunt, Franciszek Fronczak, Władysław Sobaski, Marian Seyda, Józef Wielowieyski.