Obraz olejny namalowany po 1890 roku.  Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.