Obraz olejny namalowany około 1890 roku.  Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.