Obraz olejny namalowany prawdopodobnie w latach 70-ych XIX wieku.  Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.