Drzeworyt Henryka Kübler według rysunku Bronisława Podbielskiego wykonanego na podstawie fotografii Walerego Rzewuskiego.  Rycina opublikowana w 1862 roku w"Tygodniku ilustrowanym", numer 161,  na stronie 164.