Pocztówka wydana ok. 1928 roku, udostępniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.