Grafika upublikowana w "Kalendarzu Warszawskim Popularno-Naukowym na Rok Zwyczajny 1861", Józef Unger s. 41,  udostępniona przez Biliotekę Publiczną m. st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.