Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo opublikowany w 1875 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 384, s. 289.