Litografia wydana w latach 1830-1831 przez Piotra Pillera w Lwowie.