Obraz olejny na płótnie z 1844  roku. Znajduje się w Litewskiem Muzeum Sztuki w Wilnie. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.