Fotografia Mieczysława Bilażewskiego-Bila wykonana w 1935 roku.